شنبه، اسفند ۲۲

آدرس جدید

۲ نظر:

ناشناس گفت...

چندی پیش شاهد برگزاری همایشی با عنوان نخسیتن همایش راهبردی توسعه و پیشرفت ایرانی – اسلامی بودیم. بسیاری از سخنرانان همایش در محضر مقام معظم رهبری ، به نقد مدلها و متدولوژی های توسعه کشورهای غربی و کشورهای توسعه یافته پرداختند ولی هیچ کدام مدل مطلوبی از توسعه ایرانی و اسلامی ارائه ندادند و به برخی باید نبایدها و توصیه ها بسنده کردند، که هیچ مدل و متدولوژی را نمی توان از آنها استخراج نمود و صرفا بیان نظرت شخصی شان درحضور مقام عظمی ولایت بود. یکی از این سخنرانان با نقد مدل توسعه غربی گفت که مدل غربی توسعه میخواهد فقط دنیای انسان را بسازد و رفاه و آسایش او را در این دنیا رغم بزند در حالیکه مدل توسعه اسلامی باید مدلی باشد که هم دنیا و هم آخرت انسانها را آباد کند و به هر دو وجه مادی و معنوی بشر توجه دارد. در پاسخ به این سخنران باید گفت اولا که شما اصلا مدل توسعه غربی را هم نشناخته ای چه برسد به اینکه بخواهی مدلی برای توسعه اسلامی ارائه بدهی.همین الآن مدل توسعه غربی با آنکه دیرینه تئوری پردازی نظام کاپیتالیستی از قدمت 300 تا 400 ساله برخوردار است و هزاران دانشمند برجسته فقط در علم اقتصاد، از آدام اسمیت و ریکارد و تا جان مینارد کینز و فریدمن و هیکس و مارشال و غیرو را برای تئوریزه کردن مدل اقتصادی جهان صنعتی در اختیار داشته ، برای رسیدن به رفاه و آسایش و توسعه دنیایی مردم و شهروندان مورد هدفش همچنان دچار هزاران مشکل شده است و در حال چاره اندیشی است و معضلاتی همچون محیط زیست و جنگها و نزارعهای قومی منطقه ای و مواجه با بحرانهای شدید اقتصادی که هر دهه یکبار در کشورهای توسعه یافته صنعتی بروز میکند، و علیرغم همه تلاشهای تکنولوژیک وایدئو لوژیک و دستاوردهای توسعه بشری درعصر مدرنینه ، زندگی مردم عصر حال همچنان در قرن بیست و یکم جانکاه تصور میشود، حالا شما میخواهید راه تجربه شده آنها را کنار بگذارید، راهی که در آن کشورهای مختلفی همین دو دهه اخیر تازه صنعتی شده اند همچون کره و مالزی و برزیل و غیرو و از مدلی خیالی صحبت میکنید که علاوه بر دنیا ، آخرت انسانها راهم در بر می گیرد و به توسعه مادی و معنوی می رساند.

ناشناس گفت...

با اذعان به اینکه همه سخنرانان همایش الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت و توسعه مذکور معتقدند ، توسعه غرب فقط توسعه مادی بوده است.سوال این است که ، در عصر حاضر چه بشری میتواند دست بشر دیگری را بگیرد و او را به توسعه معنوی و سعادت دنیا و آخرت برساند." گر اگر دوا داشتی سر خود دوا نمودی" شما وضعیت کشورهای اسلامی را که می بینید، حالا آن به کنار شما. پس از سی و دو سال حاکمیت نظام جمهوری اسلامی در ایران، وضعیت شاخصهای مختلف توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در کشورخودمان را ببینید. نرخ بیکاری خانمان براندازدو رقمی که اخیرا به بالاترین رقم در جهان رسیده است.( بعد از فلسطین اشغالی)، نا برابری درآمدی میان اقشاروطبقات مختلف اجتماع که فاصله دهک پایین تا دهک بالا چند ده برابرشده است. فساد مالی و اقتصادی فراگیردر میان متنفذین وسران قوم و نخبگان حکومتی و آقازاده ها را ببینید و نرخ تورم کمر شکن را ملاحظه کنید، نرخ بهره وری پایین در نهاده های سرمایه و نیروی کارو انرژی و دیگر موارد را ببینید، نابودی بخش اعظم کشاورزی کشور و نابودی روستاها و مهاجرت بی رویه روستائیان به شهرها و معضلات روبه رشد کلانشهرها و نرخ طلاق در خانوارها و افزایش سن ازدواج در جوانان و افت شدید نظام آموزشی بخصوص آموزش عالی و افزایش آماراعتیاد که آمار رسمی دو میلیون نفر است و غیرو را ببینید. حالا به اسم اینکه میخواهیم مدل توسعه اسلامی- ایرانی ارائه دهیم که هم دنیا و هم آخرت مردم را آباد کند، میخواهند ملغمه ای از سیاستهای سرکوب و ارعاب با ظاهر فریبنده بنام توسعه اسلامی - ایرانی ارائه دهند که هرچه بیشتر با قید و بندهایی بر فعالیتهای اجتماعی اقتصادی مردم در جامعه، روی همه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شهروندان نظارت دولتی اعمال نمایند و با سیاستهای محدود کننده و مزاحمتهای پر طمطراق ، مراحم هر گونه فعالیتهای مباح اقتصادی مردم بشوند و در نهایت ملت بیچاره ایران را خسر الدنیا و آخرت نماید که نه از لذات مباح دنیایی چیزی بفهمند و نه از آخرت چیزی نصیبشان بشود. مدل توسعه ای که هیچ کجای دنیا هنوز تجربه نشده و اگر سوال کنی که این مدلی که میگویید چگونه مدلی است، مدلی خیالی در تصورات خودشان دارند که حتی قدرت و قوه بیان آنرا ندارند، و همان برداشت شخصی خودشان از دین است که میخواهند در دنیای مردم دخالت دهند تا دین و دنیاشان را خراب کنند. به این آقایان می گویم ، آقایان، آباد کردن آخرت مردم پیش کش، شما همین دنیای مادی مردم ایران را در سطح رفاه و برخورداری ملل جهان پیشرفته و صنعتی و توسعه یافته کنونی در دنیای حاضر( در سطح کشور ژاپن وکره جنوبی و نه حتی کشورهای اروپایی که به تعبیر شما در کفر فرو رفته اند) تامین کنید، مردم خود مسوول آباد کردن آخرت خودشان هستند. ما هنوز پس از سی سال در نظام بانکداری به اعتقاد خود علماء حوزه ، نظام بانکی توام با ربا داریم و واقعا سود بانکی تسهسیلات بانکی ما در مقایسه با غرب وحشتناک است. ضمنا یادمان باشد که یکی از راهبردهای توسعه ایرانی – اسلامی ، میتواند مبارزه حقیقی با ریشه های مفاسد اقتصادی باشد. اگرجلوی مفاسد اقتصادی بطور کامل و دقیق گرفته شود و مصلحت اندیشی و مسامحه کاری کنار گذاشته شود و گزینشی با مفسدان اقتصادی برخورد نشود و ریشه های فساد خشکانیده شود، نه اینکه برخورد با مفسدان به عنوان بهانه ای برای تسویه حسابهای سیاسی و جناحی مورد استفاده قرار گیرد، آنگاه واقعا توسعه ایرانی – اسلامی محقق خواهد شد.علماء دانشگاهی متخصص در اقتصاد که جرات نمی کنند، برداشتی آزاد از تعالیم و دستورات دینی را در مدلهای اقتصادی بگنجانند که در آنصورت به التقاط و کفر محکوم میشوند ، آقایان علماء حوزه هم که از اقتصاد چیزی سردر نمی آورند که بخواهند مدل اقتصادی مبتنی بر دستورات دینی ارائه دهند، حوزه و دانشگاه هم که هیچگاه به وحدت نرسیده اند ، لذا تکلیف روشن است. شما در این سی سال ببینید دستاورد بزرگی که حاصل کار مشترک و گروهی حوزه و دانشگاه در عرصه علوم باشد چه علوم انسانی و چه علوم طبیعی، چیست؟ علت هم روشن است ، حوزویان علمایی ربانی و قدسی اند و حداقل آیت الله که دست بشر به آنها نمی رسد ، دانشگاهیان هم که دانش بشری دارند و دانش بشری آنها دانشی ترجمه شده و پست و مادی و فاقد ارزش است.در این میان چشم انداز مدل توسعه ایرانی – اسلامی را خود به تصویر بکشید